Tuesday, December 28, 2010

Three Preagnent Cats

The tree preagnent cats that i rescue within 2-3 month already born babies. all of them are 14 kitten. cute love it.


Surah Ghafir : 7-9Hadis Riwayat Muslim Bermaksud :"Pada setiap pagi seorang itu pasti di sertai oleh dua malaikat yang berdoa : Ya Allah berikanlah kerosakan terhadap orang yang enggan membelanjakan hartanya untuk bersedekah ",sedangkan yang lain berdoa : " Ya Allah berikanlah pengantian terhadap orang yang gemar membelanjakan hartanya kepada kebaikan ".

1 comment:

You can leave comment.if good and ok i will publish it. if rude or bullshit arios kabaretos lambrados.