Monday, May 3, 2010

Looking For Sponser

Sesiapa yang mempunyai kenderaan-kenderaan yang tidak di gunakanlagi tetapi masih elok sudikanlah untuk membantu tetapi secara ikhlas.. jika tiada kereta ada wang ringgit lsudikanlah membantu saya untuk haiwan-haiwan ini. terus terangs aya kata semenjak ekonomi kita teruk saya pun terkena impaknya sekali. sesak sekarang.


Surah Ghafir : 7-9Hadis Riwayat Muslim Bermaksud :"Pada setiap pagi seorang itu pasti di sertai oleh dua malaikat yang berdoa : Ya Allah berikanlah kerosakan terhadap orang yang enggan membelanjakan hartanya untuk bersedekah ",sedangkan yang lain berdoa : " Ya Allah berikanlah pengantian terhadap orang yang gemar membelanjakan hartanya kepada kebaikan ".

No comments:

Post a Comment

You can leave comment.if good and ok i will publish it. if rude or bullshit arios kabaretos lambrados.