Wednesday, November 24, 2010

Perbezaan umur kucing dan manusia

Jadual Bandingan Umur Kucing-Manusia


Kucing (tahun) Manusia (tahun)
1 16
2 21
3 26
4 30
5 34
6 38
7 42
8 46
9 50
10 54
11 58
12 62
13 66
14 70
15 74
16 78
17 82
18 86
19 90
20 94


Surah Ghafir : 7-9Hadis Riwayat Muslim Bermaksud :"Pada setiap pagi seorang itu pasti di sertai oleh dua malaikat yang berdoa : Ya Allah berikanlah kerosakan terhadap orang yang enggan membelanjakan hartanya untuk bersedekah ",sedangkan yang lain berdoa : " Ya Allah berikanlah pengantian terhadap orang yang gemar membelanjakan hartanya kepada kebaikan ".

No comments:

Post a Comment

You can leave comment.if good and ok i will publish it. if rude or bullshit arios kabaretos lambrados.