Saturday, February 6, 2016

Kunjungan Datin Susan

 Menerima kunjungan Datin Susan ,anak dna cucuk. beliau datang untuk menyumbang makanan kucing
DONATION FOR ABANDONED ANIMALS!! MAY BANK BERHAD : MAY BANK (KUALA LUMPUR MAIN) JAMIL BIN ISMAIL ACCOUNT NO: 164016046536 For oversea Donors Sort Code: (MBBEMYKL) BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD JKCR ANIMALS CARE ACCOUNT NO : 12-122-01-000920-2

Malaymail Interview


DONATION FOR ABANDONED ANIMALS!! 

 MAY BANK BERHAD : 
 MAY BANK (KUALA LUMPUR MAIN) 
 JAMIL BIN ISMAIL 
 ACCOUNT NO: 164016046536 
 For oversea Donors Sort Code: (MBBEMYKL) 

 BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 
 JKCR ANIMALS CARE 
 ACCOUNT NO : 12-122-01-000920-2

Tuesday, February 2, 2016

Final meeting at Saloma BistroDONATION FOR ABANDONED ANIMALS!! MAY BANK BERHAD : MAY BANK (KUALA LUMPUR MAIN) JAMIL BIN ISMAIL ACCOUNT NO: 164016046536 For oversea Donors Sort Code: (MBBEMYKL) BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD JKCR ANIMALS CARE ACCOUNT NO : 12-122-01-000920-2

Rescue Mother and kitten at Taska Nurin


DONATION FOR ABANDONED ANIMALS!! 

 MAY BANK BERHAD : 
 MAY BANK (KUALA LUMPUR MAIN)
 JAMIL BIN ISMAIL 
 ACCOUNT NO: 164016046536 
 For oversea Donors Sort Code: (MBBEMYKL) 

 BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD
 JKCR ANIMALS CARE 
 ACCOUNT NO : 12-122-01-000920-2

Entertain Jk And ShakiDONATION FOR ABANDONED ANIMALS!!MAY BANK BERHAD :MAY BANK (KUALA LUMPUR MAIN) JAMIL BIN ISMAIL ACCOUNT NO: 164016046536 For oversea Donors Sort Code: (MBBEMYKL) BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD JKCR ANIMALS CARE ACCOUNT NO : 12-122-01-000920-2